ماموریت

ماموریت

هدف Jade proparty TURKEY این است که در چارچوب اصول اخلاقی و صداقت خدمت کند. 
. هدف ما رضایت مشتری در مراحل فروش و اجاره، ارائه مناسب ترین گزینه های ملک به مشتریان با توجه به درخواست و بودجه آنها. نیازهای مشتریان خود را به درستی درک کنیم و فرآیند مذاکره موفق خود را از طرف مشتریان خود انجام دهیم

Compare listings

Compare