جمعيت و زبان

جمعيت و زبان

ترکیه از لحاظ تاریخی و فرهنگی کشوری بسیار غنی است. در ترکیه، جایی که تنوع فرهنگی بسیار بالاست، میلیون ها نفر با ادیان، نژادها و فرقه های مختلف مرتبط هستند. در این زمینه، ترکیه قوی ترین کشور منطقه از نظر ارزش گذاری برای تساهل و برابری است. ثروت این کشور توانسته توجه بسیاری از افرادی را که مایل به سرمایه گذاری در ترکیه هستند به خود جلب کند.

ترکیه کشوری بسیار قوی و شلوغ با 84 میلیون نفر جمعیت است. بخش قابل توجهی از جمعیت را جوانان در ترکیه تشکیل می دهند که با توجه به ساختار پویای جمعیت، فضای اقتصادی بسیار موفقی نیز وجود دارد. در حالی که بخش بسیار زیادی از جمعیت در شهرها زندگی می کنند، پرجمعیت ترین شهر ترکیه استانبول با جمعیتی نزدیک به 20 میلیون نفر می باشد. پس از استانبول آنکارا و ازمیر قرار دارند.

زبان در ترکیه

ترکیه با 84 میلیون نفر، کشوری بسیار جهانی است. تقریباً همه 84 میلیون نفر به زبان ترکی صحبت می کنند، اما اقلیت های مختلف در کشور به زبان های مختلف صحبت می کنند. بزرگترین اقلیت در ترکیه کردها هستند. بخش بسیار زیادی از جمعیت کرد که جمعیت آنها نزدیک به 20 میلیون نفر است، در کنار ترکی به زبان کردی صحبت می کنند.

زبان های عربی، ارمنی و یونانی نیز پس از زبان کردی تکلم می شوند و برخی از اقلیت ها به زبان های زازاکی، لاز و چرکسی صحبت می کنند. این واقعیت که ترکیه ساختار بسیار پیچیده ای از نظر زبان دارد، بزرگترین شاخص ثروت فرهنگی این کشور است. به همین دلیل برای کسانی که می خواهند در اینجا سرمایه گذاری کنند این امکان وجود دارد که با تسامح در ترکیه زندگی کنند. در ترکیه که نگاه خارجی ها و نژادهای مختلف همیشه مثبت است، باید گفت که تفاوت زبان و مذهب هیچ گاه دلیل تبعیض نمی باشد.

Compare listings

Compare